Социални Мрежи

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ГЕЛ ЗА ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

6,60 BGN
  • Кат. номер: 50214
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Препарат с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце в здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметична и фармацевтична индустрия.

Начин на употреба:  продуктът е готов за употреба. Достатъчно количество  от препарата се нанася върху сухи и видимо чисти ръце.Втрива се в кожата на ръцете в продължение на 60 секунди. Количеството на дезинфектанта трябва да е достатъчно, за да се поддържа кожата на ръцете влажна през целия период  на експозиция. След изтичане времето на въздействие ръцете се оставят да изсъхнат, без да се изплакват с вода.

Състав: Alcohol Denat, Glycerin, Parfum

Съхранение: да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура от 5 до 25 градуса, далеч от топлина и източници на запалване.

На вниманието на потребителя: H225 Силно запалими течности и пари. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено; P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статичното електричество; P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути, свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате; P406+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

 

 

Препарат с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце в здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, козметична и фармацевтична индустрия.

Начин на употреба:  продуктът е готов за употреба. Достатъчно количество  от препарата се нанася върху сухи и видимо чисти ръце.Втрива се в кожата на ръцете в продължение на 60 секунди. Количеството на дезинфектанта трябва да е достатъчно, за да се поддържа кожата на ръцете влажна през целия период  на експозиция. След изтичане времето на въздействие ръцете се оставят да изсъхнат, без да се изплакват с вода.

Състав: Alcohol Denat, Glycerin, Parfum

Съхранение: да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура от 5 до 25 градуса, далеч от топлина и източници на запалване.

На вниманието на потребителя: H225 Силно запалими течности и пари. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено; P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статичното електричество; P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути, свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате; P406+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.