Социални Мрежи

CARPETIN MAGIC, 5 л.

22,55 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1702
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Течен перилен препарат за ръчно почистване на всички видове килими и тапицерии. Продуктът включва нова активна дезодорираща технология, която неутрализира неприятните миризми, които усилват ефекта на парфюма. Той почиства в дълбочина, разтваряйки мръсотията от основата на тъканта, което води до чиста повърхност с нов външен вид, ревитализирани цветове и свеж аромат.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: Пригответе разтвор от 20 - 100 ml продукт на 1 литър вода и разклатете енергично за обилна пяна. Нанесете пяната равномерно върху почистващата повърхност и я оставете да работи за 10-15 минути, след което разтъркайте без да навлажнявате повърхността излишно. Това не изисква изплакване. След изсушаване почистете повърхността с прахосмукачка. Преди употреба тествайте продукта на малка повърхност.
Състав: по-малко от 5% амфотерни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностно активни вещества, метилизотиазолинон, парфюм (d-лимонен, линанол, хексил цинамал); 15985.

 Условия на съхранение: на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и измръзване, при температури между 5-25 ° C. 

ВНИМАНИЕ!

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280 - Използвайте предпазни ръкавици. P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинскa помощ. P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

Течен перилен препарат за ръчно почистване на всички видове килими и тапицерии. Продуктът включва нова активна дезодорираща технология, която неутрализира неприятните миризми, които усилват ефекта на парфюма. Той почиства в дълбочина, разтваряйки мръсотията от основата на тъканта, което води до чиста повърхност с нов външен вид, ревитализирани цветове и свеж аромат.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: Пригответе разтвор от 20 - 100 ml продукт на 1 литър вода и разклатете енергично за обилна пяна. Нанесете пяната равномерно върху почистващата повърхност и я оставете да работи за 10-15 минути, след което разтъркайте без да навлажнявате повърхността излишно. Това не изисква изплакване. След изсушаване почистете повърхността с прахосмукачка. Преди употреба тествайте продукта на малка повърхност.
Състав: по-малко от 5% амфотерни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностно активни вещества, метилизотиазолинон, парфюм (d-лимонен, линанол, хексил цинамал); 15985.

 Условия на съхранение: на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и измръзване, при температури между 5-25 ° C. 

ВНИМАНИЕ!

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280 - Използвайте предпазни ръкавици. P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337+P313 - При продължително дразнене на очите: Потърсете медицинскa помощ. P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Текстилни повърхности