Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
  • Начало /
  • Новини /
  • ДБФП BG16RFOP002-2.073-12224-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

ДБФП BG16RFOP002-2.073-12224-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

4 септември 2020
ДБФП BG16RFOP002-2.073-12224-C01  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Отвори файла

Ловеч, 4 септември 2020 г. "ЛИТИУМ" ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-12224-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 10 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 8 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 500 лв. са национално финансиране.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 4 декември 2020 г.

Сподели: