Социални Мрежи

DG MAX , 5 л.

38,40 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1609
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

DEGREASE MAX е алкален пенообразуващ препарат, препоръчващ се за отстраняване на карбонизирани отлагания, масла, груби протеинови и мастни наслоявания, отлагане на катрани.
Начин на употреба: Препоръчва се за универсално почистване на индустриално оборудване: стелажи, рамки, колички, месомелачки, клетки за пушене, автоклави, работни маси, настилки, стени, фурни за печене, машини за готвене, скари, камини, аспиратори, комини. Може да се използва върху всяка алкално устойчива повърхност. Преди употреба тествайте продукта върху малка незабележима повърхност. Не нанасяйте върху калаени, поцинковани, алуминиеви или анодизирани повърхности. 

Дозиране: концентрация 5% - 10%. Време за действие: 15 - 20 минути. За груби отлагания се препоръчва използването на 30-40% разтвор на концентрация и 30 минути действие. Процес на измиване: Препаратът е пенлив и това изплакване. За повишена ефективност се препоръчва използването на омекотена вода, при приготвяне на разтвори, за измиване. 

Състав: по-малко от 5% нейонни, анийонни, амфотерни и фосфонатни повърхностно активни вещества. Съдържа калиев хидроксид (CAS № 1310-58-3)

Предпазни мерки:
 ОПАСНО!

P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P260: Не вдишвайте изпарения/аерозоли. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила. P301+P330+P331 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Изхвърлете съдържанието / контейнера в одобрен център за събиране на отпадъци.

Условия за съхранение:
Да се ​​съхранява на сухо и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, при температури между 5 °C и 30 °C.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

 

DEGREASE MAX е алкален пенообразуващ препарат, препоръчващ се за отстраняване на карбонизирани отлагания, масла, груби протеинови и мастни наслоявания, отлагане на катрани.
Начин на употреба: Препоръчва се за универсално почистване на индустриално оборудване: стелажи, рамки, колички, месомелачки, клетки за пушене, автоклави, работни маси, настилки, стени, фурни за печене, машини за готвене, скари, камини, аспиратори, комини. Може да се използва върху всяка алкално устойчива повърхност. Преди употреба тествайте продукта върху малка незабележима повърхност. Не нанасяйте върху калаени, поцинковани, алуминиеви или анодизирани повърхности. 

Дозиране: концентрация 5% - 10%. Време за действие: 15 - 20 минути. За груби отлагания се препоръчва използването на 30-40% разтвор на концентрация и 30 минути действие. Процес на измиване: Препаратът е пенлив и това изплакване. За повишена ефективност се препоръчва използването на омекотена вода, при приготвяне на разтвори, за измиване. 

Състав: по-малко от 5% нейонни, анийонни, амфотерни и фосфонатни повърхностно активни вещества. Съдържа калиев хидроксид (CAS № 1310-58-3)

Предпазни мерки:
 ОПАСНО!

P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P260: Не вдишвайте изпарения/аерозоли. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280: Носете предпазни ръкавици / предпазни очила. P301+P330+P331 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303 + P361 + P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Изхвърлете съдържанието / контейнера в одобрен център за събиране на отпадъци.

Условия за съхранение:
Да се ​​съхранява на сухо и прохладно място, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, при температури между 5 °C и 30 °C.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

 
Характеристики
Характеристики +
приложение
Обезмаслител