Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

EKOMAX CREAM, 5 л.

27,22 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1121
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

EKOMAX Cream като микрочастичен крем е универсален препарат, който ефективно премахва мръсотията от твърди повърхности. Той почиства и обезмаслява, без да се надраска, лесно се изплаква, повърхностите остават блестящи.
Начин на употреба:
Преди употреба тествайте продукта на малка, незабележима повърхност. Разклатете контейнера и след това нанесете EKOMAX Cream върху влажна кърпа или гъба. Внимателно разтривайте замърсените повърхности и петна, след това ги изплакнете обилно с вода и ги избършете със суха кърпа.
Може да се използва за всички видове миещи се повърхности: керамични плочки, мивки, хладилници, саксии, стъкло, неръждаема стомана, пластмаса, керамика или емайлирани повърхности. Не се препоръчва за дървени повърхности.
Състав: по-малко от 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества , 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, метилизотиазолинон, парфюм (d-лимонен).

Предпазни мерки:
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Р101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковка или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P301 + P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Условия за съхранение: Съхранявайте на сухо и хладно място далеч от пряка слънчева светлина и замръзване при температури между 5 °C и 30 °C.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

EKOMAX Cream като микрочастичен крем е универсален препарат, който ефективно премахва мръсотията от твърди повърхности. Той почиства и обезмаслява, без да се надраска, лесно се изплаква, повърхностите остават блестящи.
Начин на употреба:
Преди употреба тествайте продукта на малка, незабележима повърхност. Разклатете контейнера и след това нанесете EKOMAX Cream върху влажна кърпа или гъба. Внимателно разтривайте замърсените повърхности и петна, след това ги изплакнете обилно с вода и ги избършете със суха кърпа.
Може да се използва за всички видове миещи се повърхности: керамични плочки, мивки, хладилници, саксии, стъкло, неръждаема стомана, пластмаса, керамика или емайлирани повърхности. Не се препоръчва за дървени повърхности.
Състав: по-малко от 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества , 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, метилизотиазолинон, парфюм (d-лимонен).

Предпазни мерки:
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Р101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковка или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P301 + P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Условия за съхранение: Съхранявайте на сухо и хладно място далеч от пряка слънчева светлина и замръзване при температури между 5 °C и 30 °C.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Баня & WC