Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

Общи условия за ползване

 

 Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между електронния магазин "LHA” – Lithium Hotel Accessories (наричан по-долу www.lha-bg.com) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна www.lha-bg.com (наричан за краткост сайт), като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на www.lha-bg.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

LHA има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Във всеки един случай на промяна на общите условия LHA ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия.

 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

LHA полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, LHA уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които LHA предварително се извинява на своите Клиенти.

Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това основен стремеж е да предоставим най-подходящата и важна информация.

Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, като LHA не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 

Интернет страницата www.lha-bg.com е част от Lithium Ltd - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и партньор на CAHM - Romania.

РЕГИСТРАЦИЯ

От www.lha-bg.com можете да направите поръчка като регистриран потребител.

За да се регистрирате, трябва да си изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата база данни. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона "Поръчай", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Предоставените от клиентите лични данни (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използувани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни. www.lha-bg.com се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използува за различни от горепосочените цели.

ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от www.lha-bg.com 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, имате възможност да прегледате избраните от Вас продукти както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл или по телефон за потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.

Правилно попълнената и изпратена чрез www.lha-bg.com или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 30 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.

Регистрирането на поръчката в системата няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление може да се прави по електронен път (имейл) или по телефона.

Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи www.lha-bg.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, а то до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл.

Продуктите, закупени на сайта www.lha-bg.com, не са предназначени за последваща продажба.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в левове. Към всяка поръчка се прилага фактура.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към www.lha-bg.com се приема като международно плащане отбанките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, които www.lha-bg.com прави към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова www.lha-bg.com препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания.

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възможни затруднения при осъществяване на поръчката:

  1. Един или повече от поръчаните артикули не са в наличност; при такива обстоятелства представител на wlha-bg.com ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок.
  2. Адресът за доставка/фактура е непълен или погрешен.
  3. Погрешен телефон за връзка с клиента.
  4. Възникване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  1. Плащане с наложен платеж (плащане при доставка) – купувачът заплаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката.
  2. Плащане с банков превод –  изпраща се проформа фактура на посочения имейл адрес след потвърждение от наш сътрудник, че поръчаните от Вас продукти са налични. След отразено плащане по банковата ни сметка, поръчката се изпраща на посочения адрес.

Данни за плащане:

Титуляр на банковата сметка: Литиум ООД

Банкова сметка : Уникредит Булбанк, IBAN BG32UNCR70001522567269

 

 

ДОСТАВКА

Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на стоки, предлагани от www.lha-bg.com на стойност по-малка от 200 лв. (с ДДС) до адрес ще е 12,00 лв., до офис на Еконт 7,00лв. За поръчки със стойност равна или по-голяма от 200 лв. (С включен ДДС) поръчаните продукти се доставят безплатно на посочения от клиента адрес или офис на куриер.

 

При поръчка от сайта www.lha-bg.com доставката се извършва в рамките до 5 работни дни чрез куриерска фирма.

Не предлагаме опция „Преглед на пратка преди доставка“.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

При отказ от сключен договоp, ще бъдe на купувача възстановенa сумaта без излишно отлагане, а то най-късно в 14-дневен срок, считано от датата, на която продавачът получи съобщение от страна на купувача за отказ от сключен договора.

Не може да се извърши отказ от сключен договор:

В случай, че продуктът е бил употребяван, както и чието естество изключва това от предимно хигиенична гледна точка (напр., шампоани, балсами, четки за зъби, сапуни и др.).

В случай, че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.

При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача.

При доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.

При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес: lithium.lovech@gmail.com

РЕКЛАМАЦИЯ

Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ.

Преди да изпратите рекламацията, моля свържете се с нас за повече информация на телефон 

Моля, заявете Вашата рекламация на адрес: lithium.lovech@gmail.com

В заявлението приложете описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупената стока или информация за Вас, с която да идентифицираме Вашата покупка (най-често това е име, на което сме изпратили поръчката или въведен телефонен номер). Mоля, посочете номера на банковата сметка по която желаете да Ви бъде възстановена сумата по върнатия продукт, в случай, че Вашата рекламация бъде призната.

Не забравяйте да ни предоставите пълна информация за контакт с Вас, включително имейл и телефонен номер, на които да Ви уведомим за хода на рекламацията.

Ако рекламацията е призната, Вашите транспортни разходи по връщането на продукта ще бъдат възстановени.

Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.

 

ОТГОВОРНОСТ
Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

ПОЗЛВАНЕ НА ОТСТЪПКИ И ВАУЧЕРИ

Продавачът предоставя различни отстъпки (за лоаялни клиенти, количествени и др.). Всяка отстъпка има различни правила за прилагане.

В случай, че отстъпка или ваучер за отстъпка не се прилага съгласно правилата на съответната отстъпка или ваучер за отстъпка, продавачът има право да не уважи приемането на такава отстъпка или ваучер за отстъпка. В такъв случай купувачът ще бъде информиран и ще му бъде предложена възможност за оформяне на поръчка без съответната отстъпка или приложения ваучер за отстъпка.

Правилата и условията за използване на съответна отстъпка са приложени или директно към отстъпката (под формата на информация) или при отстъпката е посочен линк към интернет страници, където правилата за отстъпката са подробно описани. В случай, че при тълкуването на отстъпката възникнат неясности, важи тълкуването на начина на използване от страна на продавача.

Всяка отстъпка или ваучер може да бъде използван само веднъж, освен ако изрично не е посочено друго. В случай на многократно използване, продавачът има право да откаже да признае отстъпката или ваучера.

В случай, че стойността на ваучерът за подарък или купонът за отстъпка е по-висока от стойността на поръчката, разликата не се прехвърля върху нов ваучер и неизчерпаната сума не се връща обратно.

 

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на сайта, са изключителна собственост на LHA и CAHM.

LHA и CAHM има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на LHA и CAHM за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично.

 Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на LHA няма да се счита за съгласие от страна на LHA и CAHM да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация.

Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от LHA и CAHM.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

За всякакви въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и допълнителни запитвания може да се свържете с наш служител на посочения имейл/телефон за връзка.

Платформа за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Орган за алтернативно решаване на спорове: https://www.kzp.bg/