Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

PAVIMAX ULTRA, 5 л.

26,40 BGN
  • Кат. номер: HD1286
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

PAVIMAX ULTRA е концентриран алкален детергент, специално разработен за автоматично и ръчно измиване на подове и миещи повърхности. Ниската пенообразуваща формула ефективно премахва замърсяванията и мазнините от всички миещи се алкално-устойчиви подове. Идеален за мощно обезмасляване и повърхностно почистване.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Ефективно премахва замърсяванията и мазнините, осигурявайки отлично почистващо действие върху широк спектър от миещи се подове(мрамор, плочки, епоксидни, PVC или каучукови настилки, шлайфан бетон). Формулата с оптимална комбинация от повърхностно активни и алкални вещества осигурява бързо действие и ниско разпенване. Подходящ за автоматични, монодискови и машини за мокро нанасяне, както и за ръчно почистване. Оставя свеж боров аромат.  
Дозировка: За поддържащо почистване препоръчителното разреждане е 3-7%. За основно почистване или силно замърсени повърхности препоръчителното разреждане е 7-15%. Дозата може да се регулира според степентта на замърсяване и трърдостта на водата.
СЪСТАВ:по-малко от 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества , 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, метилизотиазолинон, парфюм

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се ​​съхранява на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰С.
Предпазни мерки:
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
ВНИМАНИЕ
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца
P264: Да се измият ръцете старателно след работа.
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P301 + P310:ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

PAVIMAX ULTRA е концентриран алкален детергент, специално разработен за автоматично и ръчно измиване на подове и миещи повърхности. Ниската пенообразуваща формула ефективно премахва замърсяванията и мазнините от всички миещи се алкално-устойчиви подове. Идеален за мощно обезмасляване и повърхностно почистване.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Ефективно премахва замърсяванията и мазнините, осигурявайки отлично почистващо действие върху широк спектър от миещи се подове(мрамор, плочки, епоксидни, PVC или каучукови настилки, шлайфан бетон). Формулата с оптимална комбинация от повърхностно активни и алкални вещества осигурява бързо действие и ниско разпенване. Подходящ за автоматични, монодискови и машини за мокро нанасяне, както и за ръчно почистване. Оставя свеж боров аромат.  
Дозировка: За поддържащо почистване препоръчителното разреждане е 3-7%. За основно почистване или силно замърсени повърхности препоръчителното разреждане е 7-15%. Дозата може да се регулира според степентта на замърсяване и трърдостта на водата.
СЪСТАВ:по-малко от 5% нейоногенни повърхностноактивни вещества , 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, метилизотиазолинон, парфюм

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се ​​съхранява на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰С.
Предпазни мерки:
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
ВНИМАНИЕ
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца
P264: Да се измият ръцете старателно след работа.
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P301 + P310:ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Срок на годност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.