Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

ПРЕПАРАТ ЗА СЪДОВЕ "ЛИМОН", 5 л.

20,65 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1106
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Миялен препарат за ръчно измиване на чинии с високо почистващо и пенещо действие. Измива добре дори в студена или твърда вода. Ефективен срещу мазнини и кори. Може да се използва в хранително-вкусовата промишленост и в HORECA. Дава блясък на съдовете и приборите за хранене.
Състав: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, амфотерни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, катионни повърхностноактивни вещества, парфюм (d-лимонен).
Дозировка и указания за употреба:
Нанесете няколко капки върху кърпата или влажна гъба. След измиване изплакнете чиниите, докато пяната се отмие напълно.
Внимание:
  
ВНИМАНИЕ
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P264: Измийте ръцете си старателно след употреба.
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P301 + P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Условия на съхранение: на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, при температури между 5-25 ° C.
Срок на валидност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Миялен препарат за ръчно измиване на чинии с високо почистващо и пенещо действие. Измива добре дори в студена или твърда вода. Ефективен срещу мазнини и кори. Може да се използва в хранително-вкусовата промишленост и в HORECA. Дава блясък на съдовете и приборите за хранене.
Състав: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, амфотерни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхностноактивни вещества, катионни повърхностноактивни вещества, парфюм (d-лимонен).
Дозировка и указания за употреба:
Нанесете няколко капки върху кърпата или влажна гъба. След измиване изплакнете чиниите, докато пяната се отмие напълно.
Внимание:
  
ВНИМАНИЕ
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102: Да се съхранява извън обсега на деца.
P264: Измийте ръцете си старателно след употреба.
P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P337 + P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P301 + P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Условия на съхранение: на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, при температури между 5-25 ° C.
Срок на валидност: 24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Съдове