Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

UNIVERSAL EXTRA, ОБЕЗМАСЛИТЕЛ, 5 л.

15,60 BGN
  • Марка: EKOMAX
  • Кат. номер: HD1605
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:

Ръчен, концентриран течен препарат с висока мощност на обезмасляване, емулгиране, почистване на грес и растително или минерално масло, дори в студена или твърда вода. Ефективност, доказана дори срещу сажди. Силно пенлив. Почистените повърхности остават чисти и блестящи. Приятен аромат на лимон. Препоръчваме използването на продукта в хранително-вкусовата промишленост, в HORECA, нефтената промишленост (почистване на тръби, резервоари за гориво).
Може да се използва и за ръчно измиване.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: Пригответе разтвора според дозата и го използвайте за почистване на препоръчаните повърхности.
Дозировка: 5-10 ml на 1 литър вода.
СЪСТАВКИ: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхност, но активни вещества, фосфонати, метилизотиазолинон, парфюми (d-лимонен). 19140, C.I. 15985.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се ​​съхранява на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰С.
Предпазни мерки:
H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
ВНИМАНИЕ
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280: Използвайте предпазни ръкавици. P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P332 + P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. P362: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P310: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P333 + P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрен център за събиране на отпадъците.
Срок на годност:24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Ръчен, концентриран течен препарат с висока мощност на обезмасляване, емулгиране, почистване на грес и растително или минерално масло, дори в студена или твърда вода. Ефективност, доказана дори срещу сажди. Силно пенлив. Почистените повърхности остават чисти и блестящи. Приятен аромат на лимон. Препоръчваме използването на продукта в хранително-вкусовата промишленост, в HORECA, нефтената промишленост (почистване на тръби, резервоари за гориво).
Може да се използва и за ръчно измиване.
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: Пригответе разтвора според дозата и го използвайте за почистване на препоръчаните повърхности.
Дозировка: 5-10 ml на 1 литър вода.
СЪСТАВКИ: по-малко от 5% нейонни повърхностноактивни вещества, 5% или повече, но по-малко от 15% анионни повърхност, но активни вещества, фосфонати, метилизотиазолинон, парфюми (d-лимонен). 19140, C.I. 15985.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се ​​съхранява на сухо и хладно място, далеч от слънчева светлина и замръзване, при температура между 5-25⁰С.
Предпазни мерки:
H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
ВНИМАНИЕ
P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P280: Използвайте предпазни ръкавици. P302 + P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305 + P351 + P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P332 + P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. P362: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P310: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P333 + P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрен център за събиране на отпадъците.
Срок на годност:24 месеца, считано от датата на производство. Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

 

Цената е с включено ДДС!

Характеристики
Характеристики +
приложение
Обезмаслител